Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu stanovuje následující obchodní podmínky

I.

Internetový obchod podporuje následující způsoby platby:

1.         Platba hotově se týká vlastní přepravy. Zákazník si při vytváření objednávky zadá požadovaný termín, kdy si pro zboží přijede do naší firmy nebo některé z našich poboček.

2.         Při platbě na dobírku počíná lhůta expedice běžet následující pracovní den po objednání. Lhůta dodání je obvykle do 2-5 pracovních dnů(většinu zboží máme skladem). V jiném případě, například při dočasném vyprodání konkrétního druhu či velikosti zboží, bude kupující o termínu dodání informován emailem.

II.

Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím PPL. Zboží doručujeme do všech zemí, kde PPL zajišťuje přepravní služby. V případě zásilky do zahraničí si vyhrazujeme právo na stanovení ceny přepravného individuálně, dle ceníku PPL do konkrétní země. Jako prodávající neneseme zodpovědnost za případné nedostatky ve službách PPL.

III.

Při platbě dobírkou je zboží zasíláno na poštovní dobírku, kterou kupující zaplatí při převzetí zboží. Při platbě hotově, kupující zaplatí zboží při převzetí v naší firmě.

IV.

V ceně zboží není zahrnuto přepravné. Přepravné je účtováno ve výši 160,-Kč pouze u zásilek do 5000,-Kč, nad tuto částku je přeprava zdarma. Společně se zbožím kupující obdrží fakturu. Tento doklad je kupující povinen uschovat pro případ reklamace, stejně tak jako doklad o zaplacení zboží a doručení zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je možné do 14 dnů od převzetí zboží.

V.

Odesláním objednávky uzavírá dodavatel se zákazníkem závaznou kupní smlouvu. V případě,že zákazník objednané zboží bez udání důvodu nepřevezme, má dodavatel právo na náhradu nákladů (poštovné) v plné vynaložené výši.

VI.

V souladu se zákonem č.40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako kupující (tzn. spotřebitel ve smyslu § 52 odst. 3 zákona 40/1964 v aktuálním znění) prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta).

V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).

Kupující musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně,může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odstavce 7 zákona, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodejce je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

VRÁCENÍ KUPNÍ ČÁSTKY
Peníze jsou vraceny převodem na číslo bankovního účtu kupujícího.

SKUTEČNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VYŘÍZENÍM OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ

V případě odstoupení od smlouvy bude vrácená částka kupujícímu snížena o skutečné náklady (přeprava zpět na sklad, manipulace se zbožím, likvidace odpadů) naší společnosti na vyřízení objednávky zboží (kupní částka, bez dopravy mínus skutečné náklady):

  • zboží do 20 kg: 300 Kč
  • zboží od 20 kg- 100 kg: 1000 Kč
  • zboží nad 100 kg: 1500 Kč

 

VII.


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním objednávky zákazník vyslovuje svůj souhlas s obchodními podmínkami. Dále vyslovuje dodavateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj výslovný souhlas s nakládáním s osobními údaji. Jedná se zejména o jméno, příjmení, bydliště, IČO a další údaje, které dodavatel získá v souvislosti s objednávkou. Souhlas má kupující možnost odvolat formou doporučeného dopisu, řádně doručeného dodavateli.

Provozovatel při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou využívány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem, případně zasílání novinek, pokud je odsouhlaseno zákazníkem.. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

COOKIES

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek. Tento web využívá cookies, některé z nich nám pomáhají sledovat, které části webu jsou nejnavštěvovanější. K tomu používáme nástroj od Google. Pokud Vám nevadí sledování návštevnosti, ale nechcete být identifikováni, můžete vypnout unikátní identifikaci prohlížeče a povolit použití cookies na našem webu. Bez aktivních cookies, nelze využívat funkce obchodu.

 


Partneři

  • Odkazy na partnery

Kontakt

Adresa
KATY šperky a doplňky
Kateřina Lázničková
Klimenta Čermáka 115/19
286 01 Čáslav


tel. +420 777 253 882 
e-mail: katy-sperky@seznam.cz

Odběr novinek

Chcete dostávat aktuality o dění u nás?
Poskytněte nám Vaší e-mailovou adresu.